Business & Bikes maakt zich klaar voor zevende editie

PROVINCIE – KONTICH – Op 12 mei 2022 organiseert Business & Bikes voor de zevende maal een bedrijfsfietstocht voor het goede doel. Als hoofdsponsor van dit evenement kiest de provincie Antwerpen ervoor om de opbrengst van deze fietstocht te schenken aan de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Verkeersveiligheid wordt daarmee het kernwoord van deze editie.

Business and Bikes is een initiatief van Ben Deburchgrave en Dieter Verheyen, bedrijfsleiders van Pirazzo Sportswear en 1stDvision. Het initiatief is een professioneel platform dat ondernemers op een sportieve manier bij elkaar brengt rond een specifiek thema. Zo organiseert Business and Bikes op 12 mei 2022 voor de 7de maal een sponsorfietstocht in de regio Kontich. Als hoofdsponsor zet de provincie Antwerpen in op het thema verkeersveiligheid en gunt zij de opbrengsten van de fietstocht aan de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.

Initiatiefnemers van het event zijn Ben Deburchgrave en Dieter Verheyen, die Business and Bikes als een professioneel platform opstartten vanuit hun eigen jonge en dynamische bedrijven Pirazzo Sportswear en 1stDvision. Het doel is, om meer bedrijven ervan te overtuigen dat het laten bewegen van hun werknemers een zeer positief effect heeft op hun gezondheid en welzijn. Werknemers die regelmatiger bewegen, dat vertaalt zich in betere prestaties die het bedrijf ten goede komen.

Business and Bikes zet ook in 2022 in op een verkeersveilige omkadering. Zo fietsen de deelnemers onder volledige politie- en motorenbegeleiding langs een uitgestippeld parcours, waarop ook volgwagens en een assistentiewagen beschikbaar zijn.

Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens licht de rol van de provincie toe. “De provincie Antwerpen is hoofdsponsor van deze fietstocht, omdat de thema’s naadloos aansluiten bij belangrijke beleidsthema’s zoals functioneel fietsverkeer, duurzaam woon-werkverkeer en de verkeersveiligheid. De keuze van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen als goed doel is ingegeven vanuit onze betrokkenheid op verkeersveiligheid.

Met het traject Verkeersveilige Gemeente wil de provincie Antwerpen haar gemeenten ondersteunen om het aantal verkeersslachtoffers zo snel mogelijk terug te brengen naar nul en een verkeersveiligheidsreflex te ontwikkelen bij alle medewerkers en beleidsverantwoordelijken. Lokale besturen kunnen hiervoor rekenen op een intens begeleidingstraject bij de uitvoering van hun verkeersveiligheidsplan. Dit plan zet in op acties binnen alle vijf pijlers van de verkeersveiligheid, namelijk beleid, educatie, infrastructuur, handhaving en monitoring.

Het traject Verkeersveilige Gemeente vormt meteen de link naar partner vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Deze vzw ijvert al meer dan 25 jaar voor een betere opvang en ondersteuning van nabestaanden van slachtoffers van een verkeersongeval, en vraagt bij haar acties en projecten systematisch aandacht voor een betere verkeersveiligheid.

Share This